Zgodnie z art. 21.2 pkt  24 f Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej, organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art 23).

Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zostało  wydane  22 września 2010 r.( Dz. U. nr 186).

Niestety, pomimo że od czasu wydania rozporządzenia minęło 5 lat wiele gmin nie wywiązało się z obowiązku publikacji wykazów dotyczących usuwania drzew. W 2015 r. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody wystąpiło z wnioskiem do małopolskich urzędów gmin z wnioskiem o udzielenie informacji nt. publikacji wykazów. Ponad polowa gmin nie wywiązywała się z obowiązku ich publikacji.

WNIOSKI O USUNIĘCIE DRZEW (POZA OBIEKTAMI WPISANYMI DO REJESTRU ZABYTKÓW):

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Alwerni

 • Andrychów

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Andrychowie

 • Babice

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?stl=1&unit=38670

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Bieczu

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Biskupice

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Bobowej

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Borz%C4%99cin

http://www.ekokarty.pl/wykaz/brzesko/index.php?rob=nowawyszukiwarka

http://www.ekokarty.pl/wykaz/brzeszcze/index.php?rob=nowawyszukiwarka

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=63187

 • Bukowina Tatrzańska

http://bip.malopolska.pl/ugbukowinatatrzanska/Article/id,281895.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Chrzanowie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Ci%C4%99%C5%BCkowice
http://bip.malopolska.pl/ugciezkowice/Article/id,282135.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

 • Czchów

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+Czch%C3%B3w


http://bip.malopolska.pl/ugczorsztyn/Article/id,284964.html.

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

http://bip.malopolska.pl/ugdobra/Article/get/id,1075338.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Gdowie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Gnojnik

 • Gołcza

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Gorlice

Wnioski http://bip.malopolska.pl/uggreboszow/Article/id,279674.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/uggreboszow/Article/id,279676.html

http://bip.malopolska.pl/uggromnik/Article/get/id,564139.html

http://www.ekokarty.pl/wykaz/grodeknaddunajcem/index.php

wnioski: http://bip.malopolska.pl/umgrybow/Article/id,100919.html
decyzje:
http://bip.malopolska.pl/umgrybow/Article/id,100938.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Gryb%C3%B3w

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?stl=1&unit=38670


http://www.iwkowa.pl/ochrona-srodowiska.html

http://bip.malopolska.pl/ugjablonka/Article/id,284102.html

wnioski http://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia/Article/id,283281.html

decyzje http://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia/Article/id,284864.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Jordanowa

http://bip.malopolska.pl/ugjordanow/Article/id,285499.html

http://bip.malopolska.pl/ugkamienica/Article/get/id,1108547.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+K%C4%99tach

https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=0&docname=&id_doctopic=0&id_provinces=6&id_districts=128&id_communities=904&submitSearchExtend=Szukaj

http://bip.malopolska.pl/ugklaj/Article/id,256768.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Korzenna

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Ko%C5%9Bcielisko;

 • Kozłów

http://msip2.um.krakow.pl/zielkrak/view/show/view50.asp?tab=karty_f1

informacje Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=567&mmi=12989

Wnioski http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/id,280974.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/id,280975.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/Article/id,277559.html

Wnioski http://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/Article/id,281606.html

http://ekokarty.pl/wykaz/Referat_Ochrony_Srodowiska

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Lanckorona

http://bip.malopolska.pl/uglaskowa/Article/id,284997.html

www.ekokarty.pl/wykaz/miastoLimanowa

  • Lipnica Murowana

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Lipnica+Murowana
Wykaz ten nie jest prowadzony na bieżąco. Będzie uzupełniany.

Decyzje http://bip.malopolska.pl/glipnicawielka/Article/id,285401.html

http://www.ekokarty.pl/wykaz/liszki

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=3970

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+%C5%81apan%C3%B3w

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+%C5%81apsze+Ni%C5%BCne

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+%C5%81%C4%85cko

Wnioski http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,167692.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,167699.html


http://www.medrzechow.net/index.php/srodowisko-i-jego-ochrona/wnioski


http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+i+Miasta+Miech%C3%B3w .

 • Moszczenica

http://bip.malopolska.pl/ummszanadolna/Article/id,272993.html

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+w+Mszanie+Dolnej

http://www.ekokarty.pl/wykaz/gmina_mszana_dolna/index.php

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Mucharz

wnioski

decyzje http://bip.malopolska.pl/umigmuszyna/Article/id,278209.html


https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice/Article/get/id,986800.html

http://www.ekokarty.pl/wykaz/brzesko/index.php

https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=0&docname=&id_doctopic=0&id_provinces=6&id_districts=127&id_communities=901&submitSearchExtend=Szukaj

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=102798

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Nowy+Targ

decyzje http://bip.malopolska.pl/ugolesno/Article/id,137381.html

  • Olkusz

http://www.ekokarty.pl/wykaz/umig-olkusz

https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=0&docname=&id_doctopic=0&id_provinces=6&id_districts=129&id_communities=911&submitSearchExtend=Szukaj

http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/?q=content/bip

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=102798

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Pcimiu

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=186979

www.plesna.sios.pl

http://bip.podegrodzie.pl/pl/59629/0/karty-informacyjne.html

wnioski http://polanka-wielka.rios.pl/lista/Wnioski.html

decyzje http://polanka-wielka.rios.pl/lista/Decyzje.html

http://www.ekokarty.pl/wykaz/ugporonin/index.php?rob=nowawyszukiwarka

http://www.ekokarty.pl/wykaz/ugimproszowice/index.php

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Przeciszowie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=6190

Wnioski http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/id,278358.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/grabkazdroj/Article/id,278359.html

 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardListAuth.seam?cid=170564

http://bip.malopolska.pl/umryglice/Article/id,285360.html

https://system.sios.pl/documents/list?save=ok

wnioski http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,212261.html karty A

decyzje http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,212261.html karty B

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Rzezawa

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=102798

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+w+Skale

http://www.ekokarty.pl/wykaz/skawina/index.php

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Skrzyszowie

http://bip.malopolska.pl/ugslopnice/Article/get/id,1071565.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

http://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1/Article/id,285351.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Wnioski http://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka/Article/id,285346.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka/Article/id,285350.html

http://www.ekokarty.pl/wykaz/sulkowice/index.php

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Su%C5%82oszowa

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Szaflary  http://bip.malopolska.pl/ugszaflary/Article/id,149501.html

Wnioski http://bip.malopolska.pl/umigszczawnica/Article/id,145701.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/umigszczawnica/Article/id,145764.html

http://bip.malopolska.pl/umigszczucin/Article/id,283113.html

wnioski http://bip.malopolska.pl/ugszerzyny/Article/get/id,1108714.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=5110

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Tokarni

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

wnioski http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/id,278429.html

zezwolenia http://bip.malopolska.pl/umtuchow/Article/id,278430.html

http://bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Article/id,37619.html

http://bip.malopolska.pl/gwielkawies/Article/id,280113.html

http://bip.malopolska.pl/ugwieprz/Article/id,285651.html

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Wojniczu

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

http://www.ekokarty.pl/wykaz/ugzabierzow/index.php?rob=nowawyszukiwarka#

http://bip.malopolska.pl/umzakliczyn/Article/id,281383.html tylko wykaz bieżących ogłoszeń

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

http://bip.malopolska.pl/ugzembrzyce/Article/id,284938.html

Wnioski https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=1&docname=&id_doctopic=7&id_provinces=6&id_districts=121&id_communities=842&submitSearchExtend=Szukaj

Decyzje https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=4&docname=&id_doctopic=7&id_provinces=6&id_districts=121&id_communities=842&submitSearchExtend=Szukaj

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miejski+w+Żabnie

Starostwa powiatowe

 • Starostwo Powiatowe w Bochni

https://system.sios.pl/search/extend?nocard=&doc_receipt=&id_doctype=0&docname=&id_doctopic=7&id_provinces=6&id_districts=115&id_communities=&submitSearchExtend=Szukaj

 • Starostwo Powiatowe w Brzesku

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

 • Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+D%C4%85browie+Tarnowskiej

 • Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Wnioski http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=17280&type=A

Decyzje http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=17280&type=B
 • Starostwo Powiatowe w Limanowej

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Limanowej

 • Starostwo Powiatowe w Miechowie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Nowym+Targu

 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

 • Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+O%C5%9Bwi%C4%99cimiu

 • Starostwo Powiatowe w Proszowicach
 • Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640

 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie  

https://wykaz.ekoportal.pl/CardListAuth.seam?defaultUser=true&cid=471269

 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Wnioski

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=21420&type=A

Decyzje

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=21420&type=B

 • Starostwo Powiatowe w Wieliczce

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo%20Powiatowe%20w%20Wieliczce

 • Starostwo Powiatowe Krakowskie

Wnioski http://bip.malopolska.pl/spkrakow/Article/id,277913.html

Decyzje http://bip.malopolska.pl/spkrakow/Article/id,277921.html

 • Starostwo Powiatowe w Zakopanem

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam