wniosek o udzielenie informacji

skarga do wsa – usuniecie drzew 

wniosek o dopuszczenie organizacji – usuniecie drzew

wniosek o ukaranie za nielegalne usunicie drzew

pomniki przyrody_pdfdoc

UCHWAŁA NR LX/782/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ”Dolina Prądnika”