Szacowanie wieku drzew Jan Łukaszkiewicz, prof. dr hab. Marek Kosmala http://archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod=tekst&id=8119

Świadek  historii – Dab  Goduli

Oznaczanie  wieku  drzew

Pomniki przyrody