Sadzenie drzew w trudnych, miejskich warunkach http://www.komunalny.pl/index.php?name=archive&op=show&id=7568

Drzewa i krzewy do zadrzewień krajobrazowych na obrzeżach miast http://zszp.pl/?id=28&nid=412&lang=1

Przesadzanie i sadzenie dużych drzew http://poradnikogrodniczy.pl/przesadzanie-sadzenie-drzew.php