Ruszamy z nowym portalem internetowym którego celem jest wspieranie akcji ochrony drzew.
Prawie każdego dnia w miejscach naszego zamieszkania stykamy się z przypadkami niszczenia drzew, wyjeżdżając na wycieczkę za miasto zauważyć możemy coraz mniejszą liczbę rosnących starych drzew. Sytuacja taka jest efektem zarówno niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa, jak i coraz niższej wrażliwości ludzi na estetykę otaczającego nas krajobrazu.
W ostatnich 4 latach Prezydent Miasta Krakowa wydał zgodę na wycięcie 57.667 drzew. Ilość obowiazkowych nowych nasadzeń nie przekracza 75% ilości drzew do usunięcia, a trzeba pamiętać o tym że posadzenie jednego młodego drzewa nie rekompensuje utraty starego (100–letni buk produkuje 1200 litrów tlenu na godzinę, a więc dopiero posadzenie 2700 młodych drzewek zrekompensowałoby wycięcie jednego starego drzewa).
Jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w mieście powinno być zapewnienie mieszkańcom możliwości wypoczynku w miejscu swojego zamieszkania. Oznacza to powszechny dostęp do terenów rekreacyjnych. O takich potrzebach świadczą reakcje mieszkańców na plany ograniczania terenów zielonych. Zebranie ponad 12.000 podpisów krakowian za ochroną Zakrzówka, podobna ilość podpisów mieszkańców protestujących przeciwko budowie Trasy Bagrowej. Wg ankiety „Jak wypoczywamy” przeprowadzonej wśród mieszkańców os. Na Kozłówce w 2003 r. na pytanie „Czy uważa Pani (Pan), że okolice Drwinki należy przeznaczyć na miejsce wypoczynku dla mieszkańców”, 99% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a jedynie 1% nie miało zdania.
Niestety lokalni politycy mają odmienne zdanie głosząc tezy, że trzeba zmienić obowiązujące studium bo Kraków ma za dużo terenów zielonych, zaś pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwoju przedsiębiorczości twierdzi że gdyby cały Kraków został pokryty planami zagospodarowania przestrzennego to miasto przestałoby się rozwijać.
Politycy i urzędnicy niestety mylą rozwój z rozrostem. Tymczasem, rozwój oznacza zmiany nie tylko ilościowe ale i jakościowe.
Nie można mówić o rozwoju społeczeństwa w warunkach betonowej pustyni – bez dostępu do przyrody. Nie można mówić ani o rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży bez dostępu do terenów rekreacyjnych, ani o rozwoju psychicznym i intelektualnym bez dostępu do piękna przyrody i krajobrazu. Ograniczanie doświadczania świata do środowiska sztucznego jest zaprzeczeniem rozwoju.
W miastach przybywa nowych budynków, dróg i parkingów, natomiast drastycznie kurczy się powierzchnia terenów zieleni.
Nikt nie ma wątpliwości, że w mieście, na terenach leżących przy drogach, chodnikach, w miejscach gdzie przebywają ludzie trzeba ze względów bezpieczeństwa dokonywać pielęgnacji i usuwania drzew stanowiących zagrożenie. Ale czynności pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew należy prowadzić w sposób ciągły, a nie akcyjny. W Krakowie niestety nie prowadzi się bieżących działań pielęgnacyjnych, lecz działania akcyjne. Przypomnieć tu można sprawę wycinki drzew wokół Fortu Batowice, gdzie przez pół wieku nie prowadzono żadnych prac bieżących i nagle postanowiono jedną akcją nadrobić 50 lat zaniedbań i wyciąć kilkaset drzew. Wizje lokalne nie potwierdziły konieczności wycinania takiej ilości drzew jaką zażyczył sobie zarządca, ale pojawiły się wówczas następujące argumenty: te drzewa za kilka lat będą stanowiły zagrożenie, mamy pieniądze na ich usuniecie więc wytnijmy je teraz.
Podobną sytuację mamy w przypadku alei 3 Maja. Zarządca terenu przez lata robił wszystko aby drzewom zaszkodzić, zaczynając od budowy różnej infrastruktury pod samymi drzewami, a skończywszy na używaniu solanki. Zarządca terenu najpierw doprowadza drzewa do kiepskiego stanu, a następnie powołując się na dokonane przez siebie zniszczenia, chce ten stan naprawić poprzez całościowa wycinkę.
W Krakowie zamiast prac bieżących przeprowadza się akcję wycinania kilkuset drzew. Społeczne oburzenie wywołuje nie to, że będą dokonywane wycinki drzew, ale jednorazowe akcja podczas której planuje się wyciąć wszystkie rosnące tam drzewa. Nie sprzeciwiamy się wycinaniu drzew, nie proponujemy zamienienia miasta w Puszczę Białowieską. Natomiast sprzeciwiamy się działaniom akcyjnym oraz zarządzaniu terenami zielonymi przez drogowców.
Kiedy planowano utworzenie ZIKiTu (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) organizacje społeczne apelowały aby z dotychczasowego Krakowskiego Zarządu Komunalnego wyłączyć Referat do Spraw Zieleni i podporządkować go Wydziałowi Kształtowania Środowiska, a nie jednostce odpowiedzialnej za zarządzanie drogami. Wówczas przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa stwierdził, że propozycja wydaje się być ciekawa i dobra, ale poczekajmy na ruch ze strony prezydenta. Natomiast zastępca prezydenta miasta pouczył nas, że nie może zaakceptować naszej ingerencji w sposób zarządzania miastem, a jedyne co możemy zrobić to zwracać uwagę czy zadania są realizowane poprawnie. Działań krakowskich urzędników nie można niestety zaliczyć do poprawnych.
Często spotykamy się z zarzutem, że organizacje ekologiczne mają radykalne poglądy. Ale to nie my jesteśmy radykałami. Skrajnie radykalne działania podejmują urzędnicy. My proponujemy bieżące utrzymywanie terenów zielonych w należytym stanie, bieżące fachowe pielęgnacje i bieżące uzasadnione wycinki drzew.
Na stronie www.chronmydrzewa.pl chcemy informowac o planach wycinania drzew i możliwościach ograniczenia tego zjawiska, inicjować akcje w obronie starych drzew i sadzenia nowych, wskazywać na rolę drzew dla przyrody, człowieka, kultury.
Zapraszamy do zamieszczania na portalu informacji i zdjęć dokumentujących dewastacje drzew ale też i drzew wartych ochrony, informacje o planowanych akcjach w obronie drzew, ciekawych informacji nt drzew. Prosimy również o kierowanie na adres chronmydrzewa@tlen.pl uwag dotyczących wyglądu i zawartości portalu.
Portal jest otwarty dla wszystkich, ale warunkiem dokonywania wpisów jest zarejestrowanie się z podaniem prawdziwego imienia i nazwiska. Nie będziemy zamieszczali tekstów i dyskutowali z anonimami.
Pamietajcie – przyszłość tego portalu, a przede wszystkim drzew którym jest poświęcony zależy od Waszej aktywności.
POMÓŻCIE RATOWAĆ DRZEWA!