Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody organizuje konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego, w wieku do 19 lat. .
Konkursy organizowane są w ramach zadania „Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza” współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i ich celem jest zwrócenie uwagi na uroki drzew województwa.

Regulaminy konkursów w zakładce “najpiękniejsze drzewo okolicy”.

Zadanie realizowane dzięki pomocy finansowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie