100_6246.jak-zmniejszyc-fotke_plKraków, os. Piastów. Zadrzewienie oddzielające bloki mieszkalne od ruchliwej ul. Okulickiego. Wszystko jednak wskazuje na to, że zamiast zadrzewienia mieszkańcy będą mieli pod oknami komis samochodowy.
Znika kolejny teren zielony który był własnością Gminy Kraków. Działki znajdowały się w użytkowaniu wieczystym Zwierzynieckiej Spółdzielnia Mieszkaniowa która, chociaż nie była właścicielem nieruchomości, działki sprzedała. Znalazł się chętny. Chętny na budowę komisu samochodowego. Na pozwolenie na budowę pozwolenia co prawda nie ma (nie ma nawet decyzji o ustaleniu warunków zabudowy), ale od czego są przyjaźnie nastawieni urzędnicy Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa – jak stwierdził inwestor urzędnicy tego wydziału powiedzieli mu, że może zrealizować inwestycję w trybie zgłoszenia bo komis ma mieć postać tylko placu wysypanego żwirem oraz budki dla obsługi. Równie przyjaźni byli urzędnicy Wydziału Kształtowania Środowiska którzy wydali decyzje pozwolenia na wycinkę 37 drzew oraz 34 m2 krzewów. Inwestor nie potrafił się wykazać żadnym prawem do realizacji inwestycji (nawet złożeniem zgłoszenia realizacji inwestycji), ale chociaż złożył wniosek o usunięcie drzew z powodu kolizji z inwestycją to urzędnicy postanowili pomóc i wydali decyzje uzasadniając to złym stanem drzew, znikomą wartością przyrodniczą oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. W pośpiechu zapomnieli jednak usunąć z treści decyzji zdania „zezwala się na usunięcie drzew oraz krzewów kolidujących z podniesieniem i utwardzeniem terenu pod działalność związaną z prowadzeniem komisu samochodowego”. Dla osłody, urzędnicy nakazali wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości drzew i krzewów usuniętych. Nasadzenia będą miały miejsce na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju, co z całą pewnością będzie rekompensatą ekologiczną na mieszkańców os. Piastów.
Drzewa zostały wycięte, ale dla inwestora to za mało, toczy się dalej postępowanie w sprawie zgody na wycięcie kolejnych 19 drzew. Tym razem w postępowaniu uczestniczyć będzie na prawach strony Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody zaalarmowane przez mieszkańców osiedla i być może te drzewa uda się ocalić
O sprawie napisała również Gazeta Wyborcza w Krakowie http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,17761283,Os__Piastow__Drzewa_latwo_drzewo_wyciac__tylko_po.html#ixzz3cAPJv2Bf