Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska w Krakowie złożyła wniosek w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o usunięcie 15 drzew oraz żywopłotu. Podczas oględzin przeprowadzonych przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK w obecności przedstawicieli wnioskodawcy, Rady Dzielnicy VIII, Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody stwierdzono:

1) bez czarny o obw. 76 cm. (ul. Słomiana 24) Egzemplarz żywotny, w dolnej części w dolnej części widoczny jest posusz wynikający z nie całkowitego doświetlenia aparatu asymilacyjnego. Na pniu niewielkie ubytki. Jest możliwość przycięcia i zachowania, posusz ok. 50%.
2) Wierzba o obw. 89 cm. (ul. Słomiana 6) Rośnie pomiędzy budynkiem a chodnikiem. Pień odchylony od pionu o ok. 40O , od wysokości ok. 1m. w całości ponad chodnikiem utrudnia przejście. Korona wysoko osadzona, od stronny przeciwnej do wychylenia ubytki wgłębne widoczne również na korzeniach kotwicznych co osłabia umocowanie drzewa w gruncie
3) Śliwa ałycza o obw. 74 cm. (ul. Kapelanka 11) Gatunek owocowy
4) Śliwa pisardi o obw. 96 cm. (ul. Kapelanka 11). Posiada żywotną koronę. Od podstawy do rozwidlenia na wys. Ok. 180 cm. Widoczne jest podłużne pęknięcie sięgające rdzenia drzewa, powyżej również pęknięcia na pniu. Drugi z pni złamany na wysokości ok. 3 m. Deprecjacja drewna maksymalna do 25% przekroju. U podstawy owocnik grzyba.
5) Jarząb o obw. 42 cm. (ul. Słomiana 21). Obumarły
6) Jarząb o obw. 105 cm. (ul. Komandosów 15) Zamiera, posusz ponad 80%
7) Robinia o obw. 52 cm. (ul. Komandosów 15) Zamiera, posusz ponad 80%
8) Śliwa wiśniowa o obw. 78 cm. (ul. Komandosów 15) Rośnie w odl. 1,5 m. od parkingu. Główny pień drzewa odłamał się odsłaniając rozległą deprecjację drewna ok. 70% przekroju. Boczny pień stanowiący całość korony drzewa jest odchylony w stronę parkingu, biorąc pod uwagę wypróchnienia od podstawy grozi wyłamaniem.
9) Topola czarna o obw. 205 cm. (ul. Komandosów 12). Drzewo o prostym pniu, korona żywotna. Drzewo wnioskowane do usunięcia w związku ze skargą mieszkanki bloku o zacienianiu mieszkania. Odległość od budynku ok. 9 m. Elewacja o godz. 10 w dniu oglądu w słońcu, nie stwierdzono zacieniania
10) Jesion o obw. 170 cm. (ul. Komandosów 12). O prostym pniu oddalona od elewacji. Korona nierównomiernie rozwinięta z uwagi na ocienienie stwarzane przez inne drzewa. Drzewo wnioskowane do usunięcia w związku ze skargą mieszkanki bloku o zacienianiu mieszkania. Podczas oględzin nie stwierdzono zacieniania budynku.
11) Jarząb szwedzki o obw. 120 cm. (ul. Komandosów 12). Żywotny, pień prosty. Drzewo wnioskowane do usunięcia w związku ze skargą mieszkanki bloku o zacienianiu mieszkania. Podczas oględzin nie stwierdzono zacieniania budynku.
12) Bez czarny o obw. 47 i 27 cm. (ul. Słomiana 13). Odchylony od pionu, korona w wierzchołkowej części, widoczne gałęzie bez kory, korona zamierająca
13) Klon tatarski o obw. 40 cm. (ul. Słomiana 13). na pniu ubytki i pęknięcia. Odchylony od pionu, u dołu pnia „wilki” wskazujące na osłabienie żywotności drzewa. Korona szczątkowa, w wierzchołkowej części.
14) Żywopłot z ligustru o pow. 90 m2 (ul. Komandosów 25), w zróżnicowanym stanie fitosanitarnym, część egzemplarzy zamiera, część jest żywotna. Niektóre egzemplarze wyłamane, o zróżnicowanej wysokości. Pomimo, że część jest żywa to jednak większość żywopłotu jest w złym stanie fitosanitarnym i nie ma możliwości poprawy jego estetyki i żywotności a wycinka tylko części roślin pogłębi zróżnicowanie żywopłotu pod względem wysokości i żywotności.
15) Kasztanowiec o obw 84 cm. (ul. Komandosów 6). drzewo żywotne, w odległosci 1 m od ogrodzenia, pień prosty, nie stwierdzono zagrożenia
16) Klon o obw. 114 cm. (ul. Komandosów 6), w niewielkim stopniu odchylony od pionu, w koronie złamana gałąź, którą zalecono usunąć. Pozostała część korony żywotna, bez posuszu. Na pniu brak uszkodzeń.

Podczas oględzin przedstawiciel Rady Dzielnicy VIII nie zgłosił uwag. Przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody wniósł o zachowanie drzew nr 9, 10, 11, 15 i 16 ponieważ ich stan zdrowotny nie uzasadnia usunięcia, natomiast usunięcie pozostałych powinno być uwarunkowane nasadzeniami zastępczymi na terenie spółdzielni.

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew nie została jeszcze podjęta.

Zdjęcia drzew dostępne są na https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.659950707438310&type=1