Na stronie http://zikit.krakow.pl/aktualnosci/5853-konsultacje-spoeczne-w-sprawie-budowy-trasy-zwierzynieckiej-i-trasy-pychowickiej Zarząd Infarstruktury Komunalnej i Transportu zamieścił informację o konsultacjach spolecznych dotyczacych budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej. Na stronie tej mozna zapoznac się z koncepcją inwestycji.
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, można przesyłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 14.07.2015 r. pocztą na adres:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków, bądź pocztą elektroniczną na adres: ns@zikit.krakow.pl, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka”.