15 września upływa termin składania prac w ramach konkursów dla dzieci i młodzieży Małopolski które organizuje Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. Konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie organizowane są w ramach zadania „Ochrona drzew jako element działań na rzecz ochrony powietrza” współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i ich celem jest zwrócenie uwagi na uroki drzew województwa.
Regulaminy konkursów w zakładce „najpiękniejsze drzewo okolicy”.