9 września 2015 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wydał decyzję zezwalającą na usunięcie 7 drzew ( 1 topola gat. nierodzimego o obw. 240 cm, 2 wierzby o obw. 225 cm i 208 cm oraz 4 osiki o obw. 89 + 77 cm, 60 cm, 55 cm, 65 +45 cm) z terenu ul. Jugowicka 6 A (spółka CITY). Zezwolenie wydano pod warunkiem zastąpienia ww. drzew drzewami, sadzonymi z bryłą korzeniową oraz prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, o parametrach zgodnych z normami stosowanymi w szkółkarstwie ozdobnym w ilości 7 drzew. Termin realizacji nasadzeń upływa 30.11.2016 r.
Nie zezwolono na usunięcie 2 szt. osiki o obw. 95 cm i 85 cm.
Fotografie dostępne na https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.689198894513491&type=1

Uzasadnienie wydanych decyzji.
Topola gat. nierodzimego rośnie bezpośrednio przy parkingu. Na powierzchni ok. 30% obwodu pnia widoczny jest ubytek powierzchniowy. Drzewo rozwidla się na wysokości ok. 2,5 m na kilka pni, z których jeden wychylony jest ok. 8 stopni od pionu w stronę parkingu. Od miejsca rozwidlenia w kierunku podstawy widoczne jest podłużne, zrośnięte pęknięcie, co wpływa na obniżenie wytrzymałości mechanicznej drewna i możliwości rozłamania się drzewa.
Wierzba o obw. 252 cm. znajduje się w odległości ok. 2 m od narożnika budynku. Pień drzewa ma wysokość ok. 8 m, a osadzona na nim korona zbudowana jest z odrośli. Korona drzewa jest jednostronnie rozbudowana, bardziej od strony budynku. W związku z niewielką odległością pomiędzy drzewem a budynkiem nie ma możliwości usunięcia kolizji gałęzi z budynkiem przy jednoczesnym zachowaniu żywotności drzewa. Dodatkowo na wysokości ok. 0,5 m widoczny jest ślad po konarze ze śladami postępującej zgnilizny.
Topola osika o obw. 89 + 77 cm jest przygłuszona przez rosnący w pobliżu dojrzały egzemplarz topoli. Pnie drzewa są odchylone od pionu, a ich wychylenie wzrasta wraz ze wzrostem wysokości drzewa osiągając ponad 30 stopni wychylenia. Z uwagi na bliskość sąsiedniej prawidłowo rozbudowanej topoli, nie ma możliwości prawidłowego rozwoju osiki i jest zdeformowana.
Osiki o obw. 60 cm i 55 cm posiadają u podstawy pni rozległe zrakowacenia obejmujące cały obwód drzew, co wpływa na obniżenie wytrzymałości mechanicznej drewna.
Pień wierzby o obw. 208 cm. odchyla się od pionu. W rejonie odziomka stwierdzono ubytki ze zgnilizna. Drzewo wrasta w studzienkę kanalizacyjną powodując jej niszczenie.
Osika o obw. 65 + 45 cm to drzewo nisko rozwidlone rosnące na skarpie. Z uwagi,na fakt, ze drzewo rośnie w zagęszczeniu jego korona jest zredukowana i wysoko osadzona. Na pniu pęknięcia listwowe, ze śladami wskazującymi na występowanie zgnilizny.
Z uwagi na stwarzane zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zasadne jest usunięcie ww. drzew.

Nie zezwolono na usunięcie 2 szt. osiki o obw. 95 cm i 85 cm.
Drzew te rosną w odległości 2 m od budynku. Pnie drzew są proste, a ich korony żywotne, rozbudowane ponad budynkiem, w niewielkiej części wchodzące z nim w kolizję. Statyka drzew jest zachowana, a ukształtowanie terenu, istnienie innych przeszkód w tym drzew i budynków zabezpiecza drzewa przed podmuchami wiatru. W obrębie odziomków nie s twierdzono wypiętrzenia systemów korzeniowych, ani ich naderwania, co świadczy o prawidłowym umocowaniu drzew w gruncie. Mając na względzie powyższe zasadnym uznano odmówić wydania zezwolenia na usunięcie wyżej opisanych drzew.