Fundacja Otwarty Plan i Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne organizują konferencję pn. „Przesadzanie drzew jako droga do zachowania zieleni w Krakowie i Małopolsce“.
Konferencja odbędzie się w Krakowie, 6 października 2015 r. (wtorek) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków, 7 piętro.
Celem Konferencji jest wskazanie realnych sposobów na zachowanie zieleni wysokiej, poprzez jej przesadzanie, a dzięki temu unikanie wycinania drzew. Zaproszeni prelegenci zaprezentują doświadczenia oraz metody skutecznego przesadzania drzew, przytaczając przykłady z Polski i z Europy.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli samorządu gmin województwa małopolskiego, zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w miastach, do administracji w spółdzielniach mieszkaniowych, do przedstawicieli organizacji społecznych oraz do przedsiębiorców.
Więcej informacji i przyjmowanie zgłoszeń na http://otwartyplan.org/konferencja/