Informacja dotycząca wycinki drzew i krzewów w sezonie lęgowym ptaków dostępna stronie:
http://www.gdos.gov.pl/usuwanie-drzew-i-krzewow-a-ochrona-gatunkowa-ptakow-i-innych-zwierzat