Akcja sadenia drzew i krzewów oraz montażu budek lęgowych w ogrodzie przedszkola przy ul. Lekarskiej 5 organizowana przez Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody połączona z działaniami edukacyjnymi z udziałem krakowskich artystów Cecylii Malik oraz Christophera Graya.