Ochrona zieleni
na terenach inwestycyjnych

http://www.krakow.pl/encyklopedia_krakowa/2542,artykul,zielen_na_placu_budowy.html