Na terenie województwa małopolskiego znajdują się 2229 pomników przyrody (stan na 1 lipca 2015 r.).
Rejestr pomników przyrody powiatu bocheńskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu brzeskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu chrzanowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu dąbrowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu gorlickiego
Rejestr pomników przyrody powiatu krakowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu limanowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu miechowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu myślenickiego
Rejestr pomników przyrody powiatu nowosądeckiego
Rejestr pomników przyrody powiatu nowotarskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu olkuskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu oświęcimskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu proszowickiego
Rejestr pomników przyrody powiatu suskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu tarnowskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu tatrzańskiego
Rejestr pomników przyrody powiatu wadowickiego
Rejestr pomników przyrody powiatu wielickiego
Rejestr pomników przyrody miasta Krakowa
Rejestr pomników przyrody miasta Nowego Sącza
Rejestr pomników przyrody miasta Tarnowa
(dane RDOS Kraków)