REGULAMIN portalu www.chronmy drzewa.pl

  1. Portal www.chronmydrzewa.pl służy wymianie informacji i wspieraniu działań na rzecz ochrony drzew.

  2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

  3. Treści publikowane na portalu są prywatnymi wypowiedziami jego użytkowników.

Użytkownik oświadcza, że do publikowanych tekstów posiada pełne prawa autorskie i materialne oraz, że może nimi swobodnie dysponować lub w przypadku tekstów autorstwa osób trzecich, posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich tekstów lub rozpowszechnia je na podstawie odpowiednich licencji lub domniemanej zgody.
Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Użytkownik bierze pełną, osobistą odpowiedzialność za treści zawarte w publikowanych przez niego tekstach i ewentualne szkody wynikłe z ich publikacji.

  1. Portal jest otwarty i osoby nie zarejestrowane mogą bez przeszkód czytać zamieszczone tam wypowiedzi i pobierać zamieszczone zdjęcia.

  2. Aby pisać nowe posty i/lub odpowiadać na już istniejące, konieczna jest rejestracja użytkownika poprzez podanie imienia i nazwiska

  3. Zabrania się umieszczania większych avatarów niż 100 pikseli szerokości i 100 wysokości oraz zdjęć i grafik większych niż 500 pikseli szerokości i wielkości większej niż 160kB.
    Oto link do prostego programu do zmniejszania zdjęć http://www.jak-zmniejszyc-fotke.pl/

  4. Na portalu obowiązuje zakaz publikowania treści sprzecznych z ideą jego powołania (pkt. 1 regulaminu). Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.

  5. Korzystanie z portalu oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu .