UMK – Wydział Ksztaltowania Środowiska

Decyzje o usunięciu drzew

Zestawienie ilościowe drzew i krzewów na terenie Miasta Krakowa

Informacja na temat ochrony zieleni oraz zasad wydawania zezwoleń w świetle przepisów ustawy o ochronie przyrody